Bambora Checkout Brukervilkår

Kortbetaling

Ved å fullføre kjøpet, godtar du bl.a. at Bambora AB (556223-9423 Regeringsgatan 65, 111 65 Stockholm "Bambora") behandler dine personopplysninger som beskrevet nedenfor i "Brukervilkårene", samt Bamboras rett til å overføre data til annet selskap i Bambora-konsernet, eller for behandling utenfor EU/EØS, samt muligheten til å benytte elektronisk kommunikasjon ved f.eks. markedsføring. Bambora forbeholder seg retten til å endre vilkårene, les derfor alltid gjennom brukervilkårene ved nye kjøp.

Personopplysninger Bambora behandler og lagrer personopplysningene dine for å kunne tilby deg forenklet betaling neste gang du benytter Bambora Checkout. Bambora benytter personopplysningene for å kunne administrere kundeforholdet, hindre misbruk eller feil bruk av betalingstjenesten, gjennomføre kunde- og risikoanalyse, risikostyring, til markedsføringsformål og for å imøtekomme juridiske krav forøvrig.

Personopplysninger er opplysninger, som direkte eller indirekte kan knyttes til deg. Følgende er eksempler på personopplysninger som Bambora kan behandle:

  1. Kontaktinformasjon –navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer m.m.
  2. Betalingsinformasjon – kortnummer m.m.
  3. Kjøpsoversikt – informasjon om kjøp du gjør
  4. Fødselsnummer
  5. Kjøpshistorikk – detaljer fra tidligere kjøp, hvordan du har oppfylt betalingsvilkårene, evt. avslag, m.m.
  6. Informasjon om din datamaskin/enhet – IP-adresse, språkinnstillinger, nettleserinnstillinger, osv.
  7. Offentlig tilgjengelige opplysninger på internett

Dersom du har benyttet Bambora Checkout, kan det bli lagret informasjon om deg, til for eksempel kundeadministrasjon, krav til dokumentasjon eller lignende autoriserte formål. Bambora kan bruke elektronisk kommunikasjon (kommunikasjon via f.eks. SMS og e-post) for å kontakte deg. Du har rett til når som helst å kontakte Bambora, via e-post til support@bambora.com, for å gi beskjed om at du ikke lenger ønsker at personopplysningene dine lagres.

Bambora kan utlevere opplysninger til andre selskaper innenfor Bambora-konsernet, som også kan benytte informasjonen på den måten og til de formålene som er beskrevet i disse Brukervilkårene. For administrative formål kan informasjonen også utleveres til e-forhandleren du har gjort ditt kjøp hos, våre spesielt utvalgte samarbeidspartnere for kundeanalyser og markedsføring og til myndigheter såfremt Bambora er lovpålagt å gjøre dette, eller dersom du har gitt forhåndsgodkjennelse. Opplysningene kan også overføres til behandling utenfor EU/EØS-området, til en stat som ikke har samme grad av beskyttelse av personopplysninger.

Bambora verner personopplysninger, og vil iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene. Du har rett til en årlig skriftlig forespørsel om å få tilgang til informasjonen som gjelder deg. Du har også rett til å korrigere feilaktig informasjon og å reservere deg mot ytterligere markedskommunikasjon. Bambora er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Cookies Bambora bruker cookies. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra Bamboras webserver og lagres av nettleseren din for å gi deg tilgang til ulike funksjoner. Bambora bruker cookies bl.a. for å tilpasse Bambora Checkout til deg, og for interne analyser av hvordan nettstedet vårt brukes. Cookies kan ikke skade datamaskinen din.

Erklæring og misbruk Du bekrefter at opplysningene du oppgir er korrekte og dine egne, og at du kan inngå avtaler uhindret og uten verge, bobestyrer eller annen persons godkjenning. Hvis du bruker tjenesten på vegne av en juridisk person, må du også garantere at du har myndighet til å inngå denne avtalen, og herved godta Brukervilkårene i sin helhet på den juridiske personens vegne. For å benytte Bambora Checkout, må du være minst 15 år.

Bruk av data som ikke er dine, eller som du av annen grunn ikke har rett til å benytte, og bruk av Bambora Checkout på annen måte enn angitt, vil bli bedømt av Bambora som misbruk. Brukeren kan bli sperret for videre mulighet til å bruke Bambora Checkout.

Gjeldende lov I tillegg til det som følger av disse Brukervilkårene, eller Forbrukerloven, har Bambora ikke ansvar for skader som direkte eller indirekte er forårsaket ved bruk av Bambora Checkout. Norsk lov og eventuelle tvister skal behandles av domstolene.