Bambora Checkout Användarvillkor

Kortbetalning

Genom att slutföra köpet godkänner du bl.a. Bambora AB:s (556223-9423, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm ”Bambora”) behandling av dina personuppgifter såsom beskrivs nedan (”Användarvillkoren”), inklusive Bamboras rätt att överföra uppgifterna till annat bolag i Bamboras företagsgrupp eller för behandling utanför EU/EES samt möjligheten att använda elektronisk kommunikation vid t.ex. marknadsföring. Bambora förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren från tid till annan, läs därför alltid igenom Användarvillkoren inför nya köp.

Personuppgifter Bambora behandlar och sparar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig en förenklad betalning nästa gång du använder Bamboras checkout. Bambora behandlar personuppgifterna i syfte att administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kund- och riskanalyser, riskhantering, för marknadsföringsändamål samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig. Följande är exempel på personuppgifter som Bambora kan komma att behandla:

  1. Kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, telefonnummer m.m.
  2. Betalningsinformation - kortnummer m.m.
  3. Artikelinformation – uppgifter avseende de köp du gör
  4. Personnummer
  5. Historisk information – uppgift om tidigare köp, hur du tidigare har efterlevt betalningsvillkoren, eventuella avslag m.m.
  6. Information om din dator/enhet - IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar m.m.
  7. Allmänt tillgänglig information på internet

Om du en gång använt Bamboras checkout kan det därefter finnas sparade uppgifter om dig för exempelvis kundhantering, dokumentationskrav eller liknande godkända ändamål. Bambora kan komma att använda elektronisk kommunikation (kommunikation via t ex SMS och e-post) i kontakterna med dig. Du har rätt att när som helst höra av dig till Bambora, genom att maila till Bambora support, för att meddela att du inte längre önskar att personuppgifterna sparas.

Bambora kan komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom Bamboras företagsgrupp, som också kan använda informationen på de sätt och för de ändamål som beskrivits i dessa Användarvillkor. För administrativa ändamål kan uppgifter även komma att lämnas ut till den e-handlare där du gjort ditt inköp samt till våra särskilt utvalda partners för kundanalys och marknadsföring samt till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Uppgifterna kan även komma att överföras för behandling utanför EU/EES-området till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. Bambora värnar om skyddet för personuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna. Du har rätt att en gång per år skriftligt begära att få tillgång till de uppgifter som rör dig. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation. Bambora är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

Cookies Bambora använder cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från Bamboras webbserver och som sparas av din webbläsare för att ge dig tillgång till olika funktioner. Bambora använder cookies bl. a. i syfte att anpassa Bamboras Checkout efter dig och för interna analyser av hur vår webbplats används. Cookies kan inte skada din dator.

Försäkran och missbruk Du försäkrar att de uppgifter du uppger är korrekta och dina, samt att du får ingå avtal obehindrat och utan målsmans, förvaltares eller annan persons godkännande. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning, garanterar du även att du har behörighet att ingå detta avtal och härmed accepterar Användarvillkoren i dess helhet för den juridiska personens räkning. För att använda Bamboras checkout måste du vara minst 15 år.

Användning av uppgifter som inte är dina eller som du av annan anledning inte har rätt att använda, samt användning av Bambora Checkout i övrigt på sätt som inte är avsett, kommer att bedömas av Bambora som missbruk. Användaren kan komma att spärras från vidare möjlighet att använda Bambora Checkout.

Tillämplig lag Utöver vad som följer av Användarvillkoren eller tvingande konsumenträttslig lagstiftning ansvarar Bambora inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Bamboras Checkout. Svensk rätt tillämpas och eventuella tvister ska hanteras av allmän domstol.